Millefiori
Millefiori nr. 18 opak 8-10 mm 100 gr. COE 104
12,95
Millefiori
Millefiori nr. 26 opak 8-10 mm 100 gr. COE 104
12,95
Millefiori
Millefiori nr. 35 opak 10-12 mm 100 gr. COE 104
12,95
Millefiori
Millefiori nr. 50 opak 8-10 mm 100 gr. COE 104
12,95
Millefiori
Millefiori nr. 71 opak 8-10 mm 100 gr. COE 104
12,95
Millefiori
Millefiori nr. 129 opak 7-8 mm 100 gr. COE 104
12,95
Millefiori
Millefiori nr. 1 opak 8-10 mm 100 gr. COE 104
12,95
Millefiori
Millefiori nr. U40 transparant 8-10 mm 100 gr. COE 104
12,95
Millefiori
Millefiori nr. T41 transparant 8-10 mm 100 gr. COE 104
12,95
Millefiori
Millefiori nr. T33 transparant 8-10 mm 100 gr. COE 104
12,95
Millefiori
Millefiori nr. T80 transparant 8-10 mm 100 gr. COE 104
12,95
Millefiori
Millefiori nr. U18 transparant 8-10 mm 100 gr. COE 104
12,95
Millefiori
Millefiori nr. U58 transparant 7-8mm 100 gr. COE 104
12,95
Millefiori
Millefiori nr. U55 transparant 8-10mm 100 gr. COE 104
12,95
Millefiori
Millefiori nr. V85 transparant 8-10mm 100 gr. COE 104
12,95
Millefiori
Millefiori nr. U64 transparant 8-10mm 100 gr. COE 104
13,95
Millefiori
Millefiori nr U64 opak 10-12 mm 100 gr. COE 104
13,95
Millefiori
Millefiori tronconi assorted opak 15-20 mm 100 gr. COE 104
15,95